مدیر بانک ملت استان خراسان جنوبی با اشاره به قدردانی استاندار از عملکرد این بانک در پرداخت تسهیلات به طرح های اقتصادی کوچک و زودبازده اظهار داشت: بانک ملت از لحاظ اشتغالزایی رتبه دوم را در میان بانک های استان به خود اختصاص داده است.