انجمن روابط عمومی ایران ، سایت اطلاع رسانی بانک ملت را به عنوان سایت برتر در شبکه بانکی کشور انتخاب کرد.