پرتال اینترانت مرکزی بانک ملت با هدف برقراری ارتباط سریع و آسان میان تمامی واحدهای این بانک به بهره برداری رسید.