بانک ملت با تلاش شبانه روزی کارکنان خود، موفق شد رتبه دوم را در میان بانک های استان مرکزی در بخش جذب منابع به خود اختصاص دهد.