معاون استاندار خراسان رضوی از تلاش و همکاری بانک ملت در اجرای دستورالعمل اجرایی بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده و تسهیل در روند پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان قدردانی کرد.