استاندار گیلان ، عملکرد بانک ملت را در اعطای تسهیلات ازدواج مهر امام رضا (ع) به معرفی شدگان این صندوق شایسته تشکر و قدردانی دانست.