مدیر بانک ملت استان زنجان از رسیدن میزان منابع این بانک به مرز دو هزار و 100 میلیارد ریال در پایان آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت:مجموع کل تسهیلات این بانک نیز از مرز دو هزار میلیارد ریال عبور کرده است.