بانک ملت در پایان آذرماه سال جاری در استان گیلان از لحاظ میزان جذب منابع ، رتبه نخست را در میان بانک های تجاری استان به خود اختصاص داد.