استاندار سیستان و بلوچستان با قدردانی از تلاش های صورت گرفته از سوی بانک ملت در راستای توسعه بخش های مختلف این استان ، اظهار داشت:با فعالیت مضاعف مدیران و دست اندرکاران امور به ویژه بانک ها ، تهدیدها به فرصت تبدیل شده است تا مردم استان بتوانند از برکات توسعه استفاده کنند.