رییس سازمان حج و زیارت استان قم اظهار داشت: افتتاح حساب در شعب بانک ملت، به منزله ثبت نام سفر عمره نیست بلکه به معنای انجام مقدمات کار و تسهیل امور در روز ثبت نام یعنی پنجم فروردین ماه سال آینده است.