بانک ملت استان گیلان ، امکان اتصال مشتریان ساکن در این استان به مرکز ارتباط ملت در تهران را از طریق شماره تلفن 1556 فراهم کرد.