مدیر بانک ملت استان خراسان شمالی از راه اندازی تنها واحد ارزی استان از سوی این بانک با هدف پاسخگویی به نیازهای ارزی مشتریان خبر داد و گفت:تمامی مقدمات برای تاسیس این واحد نهایی شده است و این واحد ارزی در آینده ای نزدیک خدمات رسانی به مشتریان را شروع خواهد کرد.