نماینده مردم قزوین و نایب رییس مجلس شورای اسلامی از ساختمان ستادی بانک ملت استان قزوین بازدید کرد.