بانک ملت بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت ، عملیات ثبت نام متقاضیان سفر به عمره مفرده را از روز پنجم فروردین ماه سال 87 آغاز می کند.جزییات ثبت نام در شعب بانک ملت به این شرح است