مهلت سپرده گذاری در بانک ملت برای بهره مندی از نرخ سود 16 درصدی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (شش ماهه) تا پایان خردادماه امسال تمدید شد.