سامانه متمرکز پرداخت قبوض آب و برق در مدیریت شعب بانک ملت در استان لرستان راه اندازی شد.