علاقمندان به شرکت در جشنواره بزرگ حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت ، فقط تا پایان ساعت اداری روز سی و یکم فروردین ماه فرصت دارند تا نسبت به افتتاح حساب یا تکمیل موجودی حساب خود در این بانک اقدام کنند.