استاندار یزد از زحمات و تلاش های مدیر بانک ملت در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و کمیسیون تخصصی بتگاه های کوچک قدردانی کرد.