مراسم قرعه کشی اولین دوره اختصاص جایزه به پذیرندگان پایانه های فروشگاهی بانک ملت و دارندگان کارت های بانکی با عنوان طرح"هدیه ملت"برگزار شد و برندگان خوش شانس این جوایز مشخص شدند.