دومین شعبه مرکز حمایت از نخبگان ملت با حضور مدیرعامل بانک ملت و رییس دانشگاه تهران به صورت رسمی آغاز به کار کرد.