معاون استاندار زنجان با حضور در غرفه بانک ملت از تلاش های این بانک در رفع نیازهای اقشار مختلف استان قدردانی کرد.