نخستین پایگاه شبانه روزی پایانه های خودپرداز بانک ملت در استان هرمزگان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.