سایت اطلاع رسانی بانک ملت به زبان عربی ، همزمان با هفته بانکداری اسلامی به بهره برداری رسید.