شعبه بانک ملت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور مدیران این بانک و مسوولان دانشگاه به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.