نماینده بوشهر ، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ، زحمات کارکنان و مدیران بانک ملت را در توسعه و سازندگی استان بوشهر در تمامی عرصه ها تاثیرگذار خواند.