بخش ارزی شعبه شریعتی بانک ملت در بجنورد استان خراسان شمالی با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گشایش یافت.