مدیر سازمان حج و زیارت استان اصفهان از تلاش ها و زحمات کارکنان بانک ملت این استان به دلیل انجام موفقیت آمیز ثبت نام متقاضیان اعزام به عمره مفرده ، قدردانی کرد.