استاندار هرمزگان از عملکرد مطلوب بانک ملت در زمینه ثبت نام دانشجویان برای اعزام به خانه خدا قدردانی کرد.