معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت اقتصادی و دارائی اظهار داشت: پاسخگویی مدیران بانک ملت در حل مشکلات مردم و مراجعه کنندگان ثمربخش بوده است.