بانک ملت در سومین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی ایران به صورت فعال شرکت کرد.