رییس سازمان دانش آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد از عملکرد بانک ملت این استان در فراهم آوردن زمینه اعزام دانش آموزان به عمره مفرده تشکر کرد.