عرضه سهام بانک ملت در بورس اوراق بهادار استان کرمان ، با استقبال گسترده سرمایه گذاران این استان روبه رو شد.