فرماندار شهرستان زرند از عملکرد مطلوب کارکنان و خدمات چشمگیر بانک ملت در راستای اجرای سیاست های دولت قدردانی کرد.