بانک ملت با حضور فعال در نمایشگاه بورس ، بانک و خصوصی سازی ، انواع محصولات و خدمات نوین خود را به معرض دید عموم قرار داده است