سامانه پرداخت قبوض در بانک ملت از طریق تلفن گویای شرکت مخابرات استان تهران به بهره برداری رسید.