شعبه جنت آباد بانک ملت با حضور مدیر امور ناحیه یک و جمعی از مدیران مناطق این بانک ، مسوولان محلی و جمعی از کسبه و مشتریان ، به صورت رسمی گشایش یافت.