باجه بانک ملت در محوطه پایانه های حمل و نقل استان خوزستان ، به صورت رسمی کار ارائه خدمات به مشتریان را آغاز کرد.