معاملات شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار در 9 ماهه امسال نشان می دهد که شرکت‌کارگزاری بانک ملت، در میان 86 شرکت از لحاظ ارزش معاملات ، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.