مراسم تجلیل از کارمندان نمونه بانک ملت با حضور ساروخانی عضو هیات مدیره و مدیران نواحی بانک ملت برگزار شد.