مدیریت شعب بانک ملت در استان خوزستان ، در تمامی مغازه های بازار طلافروشان شهر اهواز ، پایانه پرداخت الکترونیک ، نصب و راه اندازی کرد.