باجه ارزی بانک ملت در محل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی آغاز به کار کرد.