همزمان با افتتاح پروژه عظیم مجتمع فولاد هرمزگان ، قسمت خدمات ویژه بانک ملت در این مجتمع ، ارائه خدمات بانکی را شروع کرد.