بانک ملت در جهت رفع دغدغه های زائران مشرف به خانه خدا برای تامین ارز رایج کشور عربستان ، زائرکارت خود را طراحی و روانه بازار کرد.