رییس کل دادگستری کرمان از عملکرد مدیریت شعب بانک ملت در این استان در راستای کمک به زندانیان نیازمند دیه در جرایم غیرعمد قدردانی کرد.