رییس شورای اسلامی و سرپرست شهرداری جعفریه از اقدام بانک ملت استان قم در راه اندازی یک دستگاه خودپرداز در این شهر قدردانی کردند.