بانک ملت ، 31 اردیبهشت ماه سال جاری را آخرین مهلت هموطنان برای شرکت در جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز اعلام کرد.