سامانه پرداخت قبوض ثابت از طریق تلفن 1818 شرکت مخابرات در استان خراسان رضوی با همکاری بانک ملت راه اندازی شد.