بانک ملت از حضور باشکوه مردم در جشنواره بزرگ حساب های قرض الحسنه پس انداز قدردانی کرد.