مدیران و کارکنان بانک ملت با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) ، بار دیگر با آرمان های امام راحل (ره) تجدید میثاق کردند.