قسمت خدمات ویژه بانک ملت در محل کارخانه سیمان زنجان با هدف ارائه خدمات بانکی به کارکنان و مشتریان این کارخانه آغاز به کار کرد.